Aktualności

Przykład bezmyślności

W piątek 8 grudnia pracownicy Urzędu Gminy Stara Biała prowadząc prace utrzymaniowe na drogach w Brwilnie zauważyli opony złożone przy jednej z posesji a już w poniedziałek te opony znalazły się przy jednym z przystanków autobusowych.

Takie postępowanie z odpadami jest niezgodne z prawem i jest ścigane przez Policję.

W tym przypadku sprawa również została skierowana na Policję.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami przekazywania odpadów komunalnych opracowanymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego i zamieszczonymi na stronie internetowej biura Związku oraz na odwrocie otrzymanych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.

Opony z maszyn rolniczych oraz pochodzące od pojazdów wykorzystanych do prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z ww. zasadami nie są odbierane w ramach złożonej w Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te przekazuje właściciel i uiszcza za nie opłatę na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Zużyte opony (w ilości do 8 sztuk rocznie liczonych od jednego gospodarstwa domowego) pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (np. opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów oraz wózków) można przekazać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady komunalne podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych dwa razy do roku oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gąbinie przy ulicy Strażackiej 6 (teren firmy RSC Recycling Service Center).

Gmina Stara Biała prowadzi obecnie prace mające na celu uruchomienie PSZOK-ów na terenie naszej gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies