Aktualności

Ogłoszenie o naborze

  • Drukuj
zgrp logo
Związek Gmin Regionu Płockiego
ogłasza

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. IT

Więcej informacji dostępnych na stronie www.zgrp.bip.org.pl w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem - „Nabór na stanowisko: SPECJALISTY DS. IT” - ogłoszenie nr 12/2017 z dnia 13.12.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 29.12.2017 roku.