Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się dnia 26 lutego 2018 br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

W turnieju wzięło udział 20 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach na terenie gminy, podzielonych na dwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) wzięło udział 8 uczestników, w drugiej grupie wiekowej (7klasa + gimnazjum) - 12 uczestników.

Uczestników turnieju, opiekunów i jurorów powitałPrezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej druh Stanisław Wiśniewski.

Następnie uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem turnieju.

Konkurs składał się z części testowej (30 pytań) oraz części ustnej.

Po ocenie części pisemnej do części ustnej turnieju jury w składzie:

 • Prezes ZOG ZOSP RP w Starej Białej Stanisław Wiśniewski - Przewodniczący
 • Pracownik Urzędu Gminy Wiesława Szponar - Sekretarz
 • Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej Elwira Piotrowska - Członek

Zakwalifikowało następujące osoby:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

1.Dominika Lubasińska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

2. Milena Piórowicz - Szkoła Podstawowa - im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

3. Amelia Szygoska- Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

II grupa wiekowa (7 klasa + gimnazjum):

1. Adam Przybyliński – Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach-

2. Jakub Wójcik– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

3. Tamara Nowicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

1. Dominika Lubasińska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

2. Milena Piórowicz - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

3. Amelia Szygoska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

II grupa wiekowa ( 7 klasa + gimnazjum):

1. Tamara Nowicka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

2. Jakub Wójcik – Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

3. Adam Przybyliński– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

Jury do eliminacji powiatowych zakwalifikowało:

I grupa wiekowa – Dominika Lubasińska (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)

II grupa wiekowa – Tamara Nowicka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie)

Na zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom gratulacje oraz wręczyli dyplomy. Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. Na pamiątkę zmagań turniejowych wykonano wspólne zdjęcie.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies