Aktualności

Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – konsultacje

InformacjaUprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) rozpoczął konsultacje ze społeczeństwem opracowanego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami:

 • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz na: stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale komunikaty/Konsultacje społeczne, w zakładce Ekologia i środowisko, w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 318), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy przesłać w terminie do 4 kwietnia 2018 r. na formularzu uwag, który dostępny jest w ww. lokalizacjach.

 1. Pisemnie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
  ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
 2. drogą elektroniczną na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Ze szczegółowymi informacjami oraz projektem powyższego Planu wraz z załącznikami można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

 

Biała, dnia 23.03.2018 r.  

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies