Aktualności

Gazyfikacja w Nowych Proboszczewicach

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa Urząd Gminy zobowiązał się do zebrania wniosków o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej w Ogorzelicach, w Nowych i Starych Proboszczewicach.

Właściciele nieruchomości zainteresowani do przyłączenia do sieci gazowej proszeni są o wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupa , którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h ialbo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25m3//h.”

Wniosek można pobrać ze strony www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej, w gazowni w Płocku przy ulicy Łukasiewicza lub w Urzędzie Gminy.

Na stronie spółki znajduje się wzór wypełnionego wniosku. Wypełnione wnioski prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy, pokój nr 2, w terminie do 19.07.2018 roku. W przypadku braku mapy, która jest wymagana do wniosku prosimy o zaznaczenie lokalizacji przyłącza gazowego do budynku na zbiorczej mapie podczas wizyty w Urzędzie Gminy.

Dla przypomnienia przedstawiamy mapy z zaprojektowaną siecią gazową

pdfRysunki z zaprojektowaną siecią gazową22.64 MB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies