Aktualności

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 30 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Staży Pożarnych z Proboszczewic, Wyszyny i Starej Białej wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazanie sprzętu było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego do składania aplikacji w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Gmina Stara Biała złożyła wniosek na dotację zakupu m.in. piły ratowniczej do szyb klejonych, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, pilarki do drewna, bosaka dielektrycznego (teleskopowego BTD-B), bosaka dielektrycznego, latarki akumulatorowej, parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, detektora napięcia, bosaka dielektrycznego oraz zbijaka do szyb hartowanych.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 13 830,06 zł, zaś wkład własny do projektu stanowi 138,30 zł.

Cieszymy się, iż doposażenie to pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies