Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Biała

InformacjaWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2032” na terenie Gminy Stara Biała przeprowadzana zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w formie ankietyzacji oraz pomiarów odbiornikami GPS.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog Maciej Mikulski w terminie od dnia 27 maja do 12 czerwca 2019 r.

Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Stara Biała.

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Stara Biała, użytkowników wyrobów zawierających azbest o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby wykonujące pracę w terenie, dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2032” umożliwi Gminie Stara Biała pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt
/-/ Sławomir Wawrzyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies