Aktualności

Trudna sytuacja - odpady komunalne

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

w dniu 27 czerwca b.r. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stara Biała na wniesienie składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 707 660,12 zł.

Kwota ta była niezbędna, by zbilansować w 2019 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata w wysokości 14 zł od osoby, gdy odpady są segregowane, obowiązująca w I półroczu 2019 roku nie pokrywa w całości rosnących kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od naszych mieszkańców, stąd wynika konieczność dopłacenia do systemu gospodarowania odpadami. Jest to spowodowane czynnikami rynkowo-gospodarczymi, na które Gmina nie ma wpływu.

Decyzja radnych postawiła nas w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ze względu na brak zabezpieczenia pieniędzy w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego, Zarząd Związku nie może podpisać nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Biała.

Wraz z końcem czerwca kończy się umowa z Suez Płocka Gospodarka Komunalna sp. z o. o. i niestety od 1 lipca br. Gmina Stara Biała pozostanie poza systemem gospodarowania odpadami w ramach ZGRP. Oznacza to, iż w chwili obecnej Urząd Gminy musi w trybie pilnym znaleźć firmę, która podejmie się wywozu odpadów z terenu Gminy Stara Biała.

Z przykrością muszę poinformować, że ta sytuacja może wiązać się z problemem nieterminowego odbioru odpadów i dodatkowymi kosztami. To bez wątpienia duże utrudnienie dla mieszkańców. Nie jestem w stanie przewidzieć, czy i kiedy Gmina nawiąże współpracę z firmą wywożącą odpady komunalne oraz na jakich warunkach będzie opierać się ta współpraca. Tymczasem proszę Państwa o zrozumienie i cierpliwość, gdyż sytuacja jest obecnie zaskakująca i dla wszystkich niezwykle wymagająca.

Zainteresowanych odsyłam do nagrania z VI sesji Rady Gminy Stara Biała i dyskusji na temat systemu gospodarowania odpadami, w której przedstawiam więcej argumentów za pozostaniem w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami.

W imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy Stara Biała pragnę zadeklarować, iż podejmiemy starania, by jak najszybciej i w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców przywrócić ład w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.

   Z poważaniem
Wójt Gminy Stara Biała
Sławomir Wawrzyński