Aktualności

Pieniądze na aktywizację seniorów

Nasza gmina pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na aktywizację społeczną seniorów, zapewnienie im dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych.
Gmina otrzymała dofinansowanie unijne na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”. Projekt naszej gminy uzyskał największe uznanie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. W sumie dofinansowanie w pierwszej turze rozpatrywania wniosków uzyskało 18 projektów. Nasz projekt jest jedynym z terenu powiatu płockiego.
Całkowita wartość projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” to kwota prawie 891 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło blisko 823 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w gminie Stara Biała. W ramach projektu zaplanowano m.in. utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

belka seniorzy www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies