Aktualności

Uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

InformacjaRolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2020 na terenie Gminy Stara Biała proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Stara Biała,  pokój nr 9, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– dane kontaktowe: adres, telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz miejscowość)
– dokładna powierzchnia uprawy w ha.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Stara Biała lub pod numerem telefonu (24) 366 87 27.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies