Aktualności

Uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

  • Drukuj

InformacjaRolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2020 na terenie Gminy Stara Biała proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Stara Biała,  pokój nr 9, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– dane kontaktowe: adres, telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz miejscowość)
– dokładna powierzchnia uprawy w ha.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Stara Biała lub pod numerem telefonu (24) 366 87 27.