Aktualności

Gmina proponuje zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Gmina złożyła do płockiej Komunikacji Miejskiej propozycję zmian w kursowaniu autobusów na terenie naszej gminy. Te propozycje to efekt sugestii mieszkańców, wyrażonych w specjalnych ankietach przygotowanych przez gminę.
Od początku lutego zmienił się rozkład jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej Płock, które jeżdżą po terenie naszej gminy. Kursów autobusowych jest mniej. Powody redukcji były dwa: horrendalna podwyżka dopłaty jaką zażyczyła sobie KM od naszej gminy oraz stale malejąca liczba pasażerów.
KM była gotowa utrzymać kursy na poprzednim poziomie, ale jeśli gmina dopłaci ok. miliona złotych. Wtedy z gminnego budżetu do kasy KM płynęłoby ponad 3,5 mln zł rocznie. KM przedstawiła też badania, z których wynikało, że od 2011 r. liczba pasażerów spadła o 46 proc, że na poszczególnych liniach były kursy, podczas których nikt nie jechał autobusem albo była w nim jedna osoba. Zapadła więc decyzja o redukcji kursów. A mimo tej redukcji gmina i tak musi dopłacić KM w 2020 r. 200 tys. zł więcej niż dotychczas, czyli w sumie ponad 2,8 mln zł.
Wprowadzenie nowych rozkładów wywołało dyskusję wśród mieszkańców. Gmina poprosiła więc mieszkańców o wyrażenie swoich sugestii, dotyczących kursowania autobusów, w specjalnych ankietach.
- Po przeprowadzeniu zmian rozkładów jazdy autobusów siedmiu linii obsługujących gminę Stara Biała, mieszkańcy zgłosili do nas szereg postulatów dotyczących wprowadzonych zmian. W związku z tym poprosiliśmy mieszkańców o złożenie konkretnych propozycji w tym zakresie. Od mieszkańców wpłynęło do Urzędu Gminy ponad 100 wniosków o wprowadzenie zmian. Po ich wnikliwej analizie zaproponowaliśmy kilka korekt w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie naszej gminy. Niektóre z nich pociągną za sobą dodatkowe koszty. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony Komunikacji Miejskiej Płock – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.
We wniosku do KM gmina prosi na linii „100” o przyspieszenie kursu wyjeżdżającego z Dziarnowa o godz. 5.51 o ok. 10 minut oraz opóźnienie kursu ze Starej Białej z godz. 10.42 na godz. 11.10 – 11.20 w dni powszednie.
Mieszkańcy zgłaszali problem z dojazdem do pracy w soboty na godz. 6.00 i 13.00 oraz powrót z pracy po godz. 22.00. Dlatego gmina proponuje przenieść autobus na linii „101” ze Starych Proboszczewic z godz. 6.00 na godz. 5.00 oraz z 12.06 na 12.50. Natomiast powrót z pracy po godz. 22.00 wymagałby wprowadzenia kursu autobusu na linii „100” ok. godz. 22.30 z dworca kolejowego lub opóźnienie ostatniego kursu na linii „102”. Zdaniem gminy to drugie rozwiązanie byłoby bardziej uzasadnione, ponieważ ten problem dotyczy wszystkich dni oprócz niedziel.
Na linii „104” gmina proponuje powrót do poprzedniego rozkładu w przypadku dwóch pierwszych kursów tzn. odjazd z przystanku Wyszyna szkoła w kierunku Płocka o godz. 4.47, drugi kurs o 5.50, natomiast kolejny kurs o godz. 7.00. Gmina prosi o rozważenie opóźnienia ostatniego kursu na godz. 22.20 – 22.30, co umożliwiłoby powrót z pracy po godz. 22.00.
Na linii „105” gmina prosi o przywrócenie kursów z Płocka o godz. 5.33, 18.33 oraz ok. 19.40 – 20.00. Gmina sugeruje, że można zlikwidować kurs autobusu o godz. 9.33 z przystanku w Płocku. Zmiany te dotyczą tylko dni powszednich.
Na linii „110” gmina sugeruje przywrócenie dwóch kursów w dni powszednie z Bronowa-Zalesia o godz.18.57 i 20.37, co jest zbieżne z wnioskiem gminy Bielsk.
Gmina prosi też o sprawdzenie zapełnienia autobusów na linii „103” z dworca kolejowego o godz. 14.38, 15.08 i 15.53, bo według informacji od pasażerów często trudno jest wsiąść do autobusu na przystanku przed teatrem, ponieważ jest już zapełniony.
Oczywiście ewentualne wprowadzenie tych zmian będzie możliwe po zakończeniu wszelkich działań związanych z walką z koronawirusem.

autobus www1

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies