Aktualności

Pieniądze dla gminy

Rozbudowa drogi gminnej w Miłodrożu znalazła się na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest też duża szansa, że dofinansowanie otrzyma rozbudowa drogi w Kobiernikach. Ta inwestycja znalazła się na czwartym miejscu na liście rezerwowej.
W miejscowości Miłodróż zostanie rozbudowany ponad 900-metrowy odcinek drogi. Inwestycja będzie kosztowała 1 214 017,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 65 proc. tej kwoty, czyli ponad 789 tys. zł.
W przypadku drogi w Kobiernikach chodzi o rozbudowę blisko 800-metrowego fragmentu drogi. Ta inwestycja będzie kosztowała 1 020 254,50 zł. Gdyby została także dofinansowana, to gmina otrzymałaby na nią ponad 663 tys. zł. – Myślę, że uda się otrzymać dofinansowanie także na drogę w Kobiernikach. Jest wysoko na liście rezerwowej, a znajdzie się na liście do dofinansowanie jeśli będą oszczędności przy przetargach na drogi, które są na liście podstawowej. A takie oszczędności na pewno będą – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Gdyby udało się gminie otrzymać dofinansowanie na rozbudowę obu dróg, to byłoby to ponad 1,45 mln zł. – To spora kwota, która będziemy mogli przeznaczyć na budowę kolejnych dróg w naszej gminie – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Zakres prac przy rozbudowie dróg w Miłodrożu i Kobiernikach jest podobny. Chodzi o wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów, odwodnienia, oznakowania.
Dofinansowanie na drogę w Miłodrożu to kolejne pieniądze jakie nasza gmina pozyska z Funduszu Dróg Samorządowych. Wcześniej otrzymała dofinansowanie na budowę części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowę części ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice (1 940 318 zł).

milodroz www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies