Aktualności

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

InformacjaInformacja

dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2020 r. chcą skorzystać z pomocy przy demontażu, odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Stara Biała w 2020 roku będzie starała się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków finansowych na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które w 2020 roku planują dokonać usunięcia wyrobów zawierających azbest i chcą uzyskać pomocy w realizacji ww. zadania proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała w celu pobrania wniosku oraz załączników. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Stara Biała: www.starabiala.pl w zakładce Aktualności.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

Zaznacza się, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Wójt
Sławomir Wawrzyński

pdfWNIOSEK - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf744.75 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies