Aktualności

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

  • Drukuj

InformacjaInformacja

dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2020 r. chcą skorzystać z pomocy przy demontażu, odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Stara Biała w 2020 roku będzie starała się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków finansowych na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które w 2020 roku planują dokonać usunięcia wyrobów zawierających azbest i chcą uzyskać pomocy w realizacji ww. zadania proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała w celu pobrania wniosku oraz załączników. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Stara Biała: www.starabiala.pl w zakładce Aktualności.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

Zaznacza się, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Wójt
Sławomir Wawrzyński

pdfWNIOSEK - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf744.75 KB