Aktualności

Radni przyjęli zmiany w budżecie

To co nie udało się podczas XV sesji Rady Gminy Stara Biała, stało się faktem na XVI sesji. Chodzi o przyjęcie przez radnych uchwał dotyczących zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Te zmiany to np. zapewnienie finansowania na rozbudowę drogi Bronowo-Zalesie – Nowe Bronowo.
Podczas XV sesji większość radnych zdecydowała o wykreśleniu z porządku obrad uchwał dotyczących zmian w budżecie i WPF. Argumentowali, że mieli za mało czasu, aby zapoznać się z tak istotnymi kwestiami jak zmiany w budżecie. Po 10 dniach, podczas XVI sesji radni byli już jednomyślni i zaakceptowali uchwały.
Zanim przeszli do głosowania, po uchwaleniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, zarządziła przerwę na spotkanie Komisji Budżetowej. – Chodzi o przedyskutowanie punktów z tych uchwał – argumentował zwołanie Komisji Budżetowej jej przewodniczący Hubert Murawski.
Pierwszym punktem dyskusji była rozbudowa drogi Nowe Trzepowo - Bronowo-Zalesie. O kwestie związane z tą drogą pytała radna Monika Przyczka. – Wielokrotnie mówiłem, że mamy kilka dróg, na które posiadamy pozwolenie na budowę. I tak jest w przypadku tej drogi. Złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie rozbudowy tej drogi w 2021 r. Oczekujemy na rozpatrzeni wniosku, a to nastąpi prawdopodobnie na przełomie roku. Konsekwencją złożenia tego wniosku będzie umieszczenie tej drogi w projekcie budżetu na 2021 rok. Natomiast jeśli chodzi o budowę drogi Bronowo-Zalesie –Nowe Bronowo uważam, że ta droga ma duże znaczenie dla rozwoju gminy. Po pierwsze będzie dobrym skrótem dla rolników np. do elewatora w Proboszczewicach, po drugie jest na terenie niezbyt bogatym w drogi – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Kolejnym punktem, który dyskutowali radni było 350 tys. zł przeznaczone na budowę strefy rekreacyjno-sportowej z boiskiem sportowym przy świetlicy w Brwilnie. Radna Agnieszka Malanowska pytała czy to nie jest zbyt duża kwota i zaproponowała, aby ją zmniejszyć, a pozostałe środki przeznaczyć na modernizację ok. 300-metrowego odcinka jednej z ulic w Mańkowie. Wójt zaznaczył, że w tym punkcie podczas obrad rady, chciałby złożyć autopoprawkę.
- Chodzi o zdjęcie z tej inwestycji 100 tys. zł i z tej puli dołożenie 80 tys. zł na budowę kotłowni gazowej w SP w Starych Proboszczewicach i 20 tys. zł na modernizację kotłowni w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach – mówił wójt. Zaznaczył, że jego zdaniem inwestycja w Brwilnie maksymalnie będzie kosztować ok. 150 tys. zł. I zostanie 100 tys. zł oszczędności. Radna Agnieszka Malanowska zaproponowała, aby od razu zapisać w zmianach w budżecie te 100 tys. zł na ulice w Mańkowie. – 100 tys. zł na tę ulicę to będzie na pewno za mało. Myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tej ulicy do budżetu na następnej sesji, z odpowiednim finansowaniem – argumentował wójt Sławomir Wawrzyński. Radni z Komisji Budżetowej przychylili się do tej propozycji.
Wójt poinformował radnych, że na koncie gminy jest już 1,5 mln zł, które trafiły do gminy w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli „Tarczy dla samorządów”, wspierającej samorządowe inwestycje w dobie pandemii koronawirusa. To największe wsparcie ze wszystkich gmin powiatu płockiego. Wójt zaznaczył także, że tylko z Funduszu Dróg Samorządowych do gminy w tym roku trafiło ponad 1,3 mln zł dofinansowania.
Po wznowieniu obrad XVI sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zmian w WPF i budżecie. A te zmiany to m.in. wprowadzenie do WPF po 600 tys. zł w tym i następnym roku na rozbudowę drogi Bronowo-Zalesie –  Nowe Bronowo, wprowadzenie do budżetu blisko 790 tys. zł. dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Miłodrożu, 50 tys. zł dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, 75 tys. zł z programu „Zdalna szkoła+”, blisko 110 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020, 27 tys. zł na przygotowanie spisu rolnego.
  Akceptując zmiany w budżecie radni zdecydowali także m.in. o 50 tys. zł dotacji dla OSP Brwilno na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 30 tys. zł na zakup serwera dla SP w Maszewie Dużym, zwiększeniu środków na instalację gazową w SP w Starych Proboszczewicach w sumie o 150 tys. zł (łączy koszt inwestycji to 350 tys. zł), zwiększeniu środków na instalację gazową w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w sumie o 70 tys. zł (łączny koszt inwestycji to 100 tys. zł), o 50 tys. zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji i budowę kotłowni gazowej w ośrodku zdrowia w Nowych Proboszczewicach, o przeznaczeniu po 50 tys. zł (10 tys. zł z MIAS, 40 tys. zł z budżetu gminy) na budowę instalacji fotowoltaicznych w świetlicach w Brwilnie, Dziarnowie i Kamionkach i o 21,5 tys. zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dla parafii św. Floriana w Proboszczewicach.

sesja 16 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies