Aktualności

Sołectwa dzielą fundusz

Do końca września sołtysi mają czas na przekazanie wójtowi informacji na co zostaną przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. Decyzje o podziale funduszu podejmowane są na zebraniach sołeckich. W sumie Fundusz Sołecki na 2021 r. w naszej gminie to niebagatelna kwota 777 780,48 zł.
Zgodnie z przepisami do 30 września sołtys przekazuje wójtowi, zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, informację o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki (w formie wniosku o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie¬go, protokołem i listą obecności z zebrania). Każde z 25 sołectwa w naszej gminie ma do rozdysponowania od 15 633,24 zł do 53 174 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw zależą w dużej mierze od liczby mieszkańców, ale też nie mogą przekroczyć pewnej kwoty wynikającej ze wskaźników. W przypadku naszej gminy ta maksymalna kwota to właśnie 53 174 zł i nią mogą dysponować trzy sołectwa.
Środki z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. dla poszczególnych sołectwa:
• Biała (liczba mieszkańców 778) - 52 004,47 zł
• Bronowo – Kmiece (240) - 23 396,69 zł
• Bronowo - Zalesie (404) - 32 117,28 zł
• Brwilno (928) - 53 174,30 zł
• Dziarnowo (290) - 26 055,41 zł
• Kamionki (236) - 23 183,99 zł
• Kobierniki (246) - 23 715,74 zł
• Kowalewko (186) - 20 525,28 zł
• Kruszczewo (101) - 16 005,46 zł
• Mańkowo (597) - 42 379,92 zł
• Maszewo (613) - 43 230,71 zł
• Maszewo Duże (1 984) - 53 174,30 zł
• Miłodróż (94) - 15 633,24 zł
• Nowa Biała (293) - 26 214,93 zł
• Nowe Draganie (177) - 20 046,71 zł
• Nowe Proboszczewice (1 577) - 53 174,30 zł
• Nowe Trzepowo (354) - 29 458,56 zł
• Ogorzelice (373) - 30 468,87 zł
• Srebrna (376) - 30 628,40 zł
• Stara Biała (408) - 32 329,97 zł
• Stare Proboszczewice (397) - 31 745,06 zł
• Trzebuń (115) - 16 749,90 zł
• Ulaszewo (528) - 38 710,89 zł
• Włoczewo (120) - 17 015,78 zł
• Wyszyna (301) - 26 640,32 zł

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies