Aktualności

Radni zdecydowali o podatkach i dopłatach

Podczas XVII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 24 września, radni podjęli decyzję o jednym z najpowszechniejszych podatków, czyli podatku od nieruchomości. Zdecydowali też o dopłacie do wody i ścieków oraz o przekazaniu z budżetu gminy 180 tys. zł na zakup auta dla OSP Bronowo-Zalesie.
Podczas sesji radni zdecydowali również o zmianach w budżecie gminy na ten rok. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do realizacji nowej inwestycji. A chodzi o budowę drogi gminnej w Mańkowie (naprzeciwko stacji lpg . Na ten cel zostało przeznaczone 350 tys. zł. Te pieniądze pochodzą z oszczędności, które pojawiły się np. przy rozbudowie dróg w Kobiernikach (225 tys. zł) i w Nowym Trzepowie (120 tys. zł) czy budowie ulic Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w Brwilnie (50 tys. zł).
Radni zdecydowali także o wpisaniu do budżetu kwoty 70 tys. zł. To dofinansowanie od samorządu Mazowsza dla OSP Bronowo-Zalesie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ale zdecydowali także, że gmina z własnych środków wyłoży na ten zakup jeszcze 180 tys. zł.
Radni zaakceptowali nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy. – Proponowane stawki nie są tymi maksymalnymi, które określa Ministerstwo Finansów. Z naszych wyliczeń wynika, że przy kwotach, które są w uchwale, do budżetu gminy w 2021 r. wpłynie o 389 tys. zł więcej niż obecnie. Oczywiście przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy zapłacą podatek. Przy stawkach maksymalnych byłoby to w sumie o ponad milion złotych więcej. Ale zdajemy sobie sprawę, że nie można maksymalnie obciążać mieszkańców, zwłaszcza w tym niepewnym czasie i świadomie rezygnujemy z ponad 600 tys. zł wpływu do budżetu w przyszłym roku – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Stawki za metr kwadratowy gruntu będą wynosić 0,32 zł, z przy prowadzeniu działalności gospodarczej 0,99 zł. W przypadku budynków mieszkalnych stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej wyniesie 0,74 zł. W przypadku działalności gospodarczej 24,84 zł od mkw. powierzchni użytkowej,
Z podatku od nieruchomości zostaną zwolnione budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach po byłych gospodarstwach rolnych, służące ochronie przeciwpożarowej, związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i sportu, służące pomocy społecznej. Oczywiście o ile nie jest prowadzona w nich działalność gospodarcza.
Radni podjęli też decyzję w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zdecydowali, że wysokość dopłat spowoduje, iż odbiorcy indywidualni będą płacić 3,60 zł netto (poprzednio 3,40 zł) za metr sześcienny wody i 5,70 zł netto (poprzednio 5,40 zł) za metr sześcienny ścieków. Dla pozostałych odbiorców stawki wynoszą odpowiednio 4,31 zł i 6,32 zł.
W sumie gmina dopłaci do wody i ścieków prawie 1,4 mln zł. Najwięcej, bo 965 tys. zł, za wodę doprowadzaną do tych miejscowości w gminie, do których wodę dostarczają Wodociągi Płockie.

sesja 17 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies