Aktualności

Uchwały przyjęte jednogłośnie

Nieco ponad godzinę trwała XVIII sesja Rady Gminy Stara Biała. Radni jednomyślnie przyjęli wszystkie uchwały. Jedną z najważniejszych były zmiany w budżecie, a dotyczyły one np. przeznaczenia 150 tys. zł na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską w Maszewie Dużym.
- Cieszę się, że w tym trudnym, pandemicznym czasie, uczestniczymy w obradach sesji w pełnym składzie – rozpoczęła obrady sesji, która odbyła się w czwartek, 29 października, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska.
Później radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Zresztą wszystkie uchwały podczas sesji zostały przyjęte jednomyślnie. Zanim jednak radni zaczęli podejmować decyzje dotyczące uchwał, wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Poinformował radych m.in. o podpisaniu z wojewodą mazowieckim umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych budowy drogi w Kobiernikach, o kupnie przez gminę działek w Ludwikowie, Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym pod budowę dróg i chodników, o odbiorze wybudowanych dróg w Kobiernikach i Nowym Trzepowie, o zakupie nowego auta dla OSP Bronowo-Zalesie.
Jedną z najważniejszych uchwał podjętych przez radnych była ta dotycząca zmian w budżecie. Radni zaakceptowali zwiększenie dochodów o kwotę 539 835 zł. To kwota wynikająca z uwzględnienia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 616 385 zł i zmniejszenia wpływów do budżetu o 76 550 zł z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Radni przychylili się do zwiększenia wydatków. Chodzi o zwiększenie o 200 tys. zł wydatków na budowę drogi gminnej w Mańkowie (naprzeciwko stacji LPG). W sumie na tę inwestycję jest przeznaczone 550 tys. zł. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 150 tys. zł na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską w Maszewie Dużym, o przeznaczeniu w sumie 200 tys. zł dla spółki „Gospodarka Komunalna” Stara Biała (150 tys. zł dopłata do ceny dostarczanej wody, 50 tys. zł dopłata do ceny odprowadzania ścieków).
Zdecydowali także o dodatkowych wydatkach:
• 65 tys. zł na oświetlenie ulic
• 29 tys. zł na sfinansowanie jednostek OSP
• 167 946 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy
• 28 389 zł na sprawy związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.
W sumie kwota wydatków to 840 335 zł. Ta kwota została pokryta zwiększonymi dochodami oraz zmniejszeniem pewnych wydatków (300,5 tys. zł). To zmniejszenie dotyczy np. środków przeznaczonych na budowę Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach. Pierwotnie ta inwestycja miała zakończyć się w tym roku i kosztować 314,5 tys. zł. Jednak została rozłożona na dwa lata (2020 i 2021). W tym roku zostanie na nią przeznaczone 210 tys. zł, stąd oszczędność 104,5 tys. zł.
Radni zdecydowali także o zwiększeniu o 500 tys. zł środków na rozbudowę drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu oraz Nowym Bronowie, w sumie do kwoty 1,7 mln zł. Ta inwestycja rozłożona jest na dwa lata. W tym roku limit wydatków to 600 tys. zł.
Radni wyrazili także zgodę na kupno przez gminę pięciu działek w Maszewie, które zostaną przeznaczone pod budowę dróg, m.in. ul. Łącznej. Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Jana Sieradzkiego zdecydowali także o nadaniu jednej z ulic w Starych Proboszczewicach nazwy „Miła”. Przychylili się także do wniosku mieszkańców i jednej z ulic w Mańkowie nadali nazwę „Tęczowa”. Ustalili też ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących na terenie gminy, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent wynosi 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 5 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
Na zakończenie sesji w punkcie „spawy różne” m.in. przewodnicząca rady Gminy Małgorzata Lewandowska pytała wójta o kwestie oświetlenia drogi do oczyszczalni w Maszewie. Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, że trwają procedury związane z dokumentacją i że gmina będzie się starała jak najszybciej zrealizować to przedsięwzięcie. Przewodnicząca zwróciła się także z prośbą o rozpoczęcie procedur związanych z nadaniem nazw ulic w Maszewie.

sesja nr 18 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies