Aktualności

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: żuromińskim i mławskim, przypominamy hodowcom drobiu i innych ptaków, że powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
• zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.
Więcej informacji na załączonych ulotkach oraz na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku: www.piwplock.pl.
pdfUlotka_-_podstawowe_wymogi_bioasekuracji.pdf142.54 KB

ulotka ptaki www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies