Aktualności

Utylizacja azbestu – nabór wniosków

Uprzejmie informuję, że Gmina Stara Biała w 2021 r. będzie starała się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków finansowych na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.
Pomoc ze strony gminy w usunięciu wyrobów zawierających azbest jest możliwa tylko w przypadku złożenia stosownego wniosku. Wnioski i załączniki dostępne są w Urzędzie Gminy oraz pdftutaj378.12 KB.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1 w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2021 r.
Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu
do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
Wójt Gminy Stara Biała, Sławomir Wawrzyński

azbest www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies