Aktualności

Radni byli na „tak”

Wszystkich 14 radnych obecnych na XXIV sesji Rady Gminy Stara Biała było jednomyślnych i głosowało „za” wszystkimi uchwałami, które znalazły się w porządku obrad.
Obrady XXIV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w środę, 26 maja, zdominowały uchwały związane z nabyciem gruntów na rzecz gminy. W większości chodziło o nabycie gruntów związanych z drogami. I są to grunty albo pod nowe drogi albo pod drogi, które już zostały wybudowane.
Radni zgodzili się na nabycie gruntów w Brwilnie, Maszewie Dużym, Nowej Białej i Srebrnej. Część tych terenów trafi do gminy nieodpłatnie. Radni zdecydowali także o bezzasadności skargi na wójta za niewłaściwe wykonywanie obowiązków utrzymania czystości i porządku na drodze w Nowej Białej. Zdecydowali także o organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała, wyrażeniu zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała”, uchwaleniu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”.

sesja nr 24 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies