Aktualności

XXV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 24 czerwca 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali widowiskowo-sportowej w Maszewie Dużym odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.  pobierz Protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2020 rok:
  a) przedstawienie Raportu, link do Raportu
  b) debata nad Raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2020 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Płock porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2021/2022.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała”.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 206/XXIV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

 

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/ZhMkXhzFVDo
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies