Aktualności

Zmiany w budżecie

  • Drukuj

Na XXVI sesji Rady Gminy Stara Biała, radni jednogłośnie podjęli decyzję m.in. o zmianach w budżecie gminy. Tym samym zdecydowali np. o zwiększeniu wydatków na drogi o ponad 900 tys. zł.
Sesja, która odbyła się w czwartek, 9 września, rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego starosty płockiego, Mariusza Bieńka.
W trakcie sesji radni zajmowali się głównie uchwałami związanymi z finansami gminy i wyrażeniem zgody na przejęcie przez gminę gruntów w kilku miejscowościach.
Jeśli chodzi o sprawy finansowe to radni zdecydowali o zmianach w budżecie na ten rok. Zgodzili się na propozycję wójta, aby m.in. zwiększyć o 600 tys. zł środki przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo. Teraz ta inwestycja zamknie się kwotą nieco ponad 2,5 mln zł. Radni zdecydowali także o dołożeniu 150 tys. zł na budowę pętli autobusowej w Mańkowie. Po tej zmianie inwestycja będzie kosztować ponad 320 tys. zł. – Musieliśmy zwiększyć środki na te inwestycje, bo te, które planowaliśmy pierwotnie okazały się zbyt niskie w postępowaniach przetargowych. Niestety prace związane z budową dróg i infrastruktury drogowej znacznie w ostatnim czasie zdrożały. Aby znalazł się wykonawca naszych inwestycji musieliśmy dołożyć pieniędzy – tłumaczy wójt Sławomir Wawrzyński.
Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 100 tys. zł na budowę drogi gminnej w Maszewie, a także 70 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej. Chodzi o przejścia na skrzyżowaniu dróg Nowa Biała-Mańkowo i Nowa Biała-Maszewo Duże. Na to przedsięwzięcie gminie udało się zdobyć dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 43 tys. zł. Natomiast o 200 tys. zł radni zwiększyli kwotę na wydatki przeznaczone na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod budowę dróg gminnych.
Radni podjęli także aż sześć uchwał związanych z przejęciem przez gminę gruntów. Chodzi o grunty w Maszewie, Maszewie Dużym, Nowej Białej, Starych Proboszczewicach, Wyszynie. W zdecydowanej większości chodzi o przejęcie przez gminę gruntów pod drogi.

sesja nr 26 www