Aktualności

Spotkanie w Brwilnie

  • Drukuj

Świetlica Wiejska w Brwilnie wypełniła się do ostatniego miejsca podczas wtorkowego (9 listopada) spotkania, na które zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński. Było to kolejne spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, a było skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Brwilno i Maszewo.
Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane w tym rejonie gminy. Były to: budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej, Kalinowej, Lawendowej, Laurowej w miejscowości Brwilno, budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno wraz z instalacją fotowoltaiczną, remont strażnicy OSP Brwilno,, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno, budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Brwilno, budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maszewo, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Maszewo.
Podsumowując inwestycje w tym rejonie gminy wójt zaznaczył, że w przypadku Brwilna kosztowały one łącznie 5 788 859,20 zł, a Maszewa 3 166 457,79 zł. Natomiast na wszystkie gminne inwestycje w latach 2018-21 wydano łącznie 24 172 811,71 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Mówiąc o planowanych inwestycjach wójt zaznaczył, że są to: przebudowa ulic  Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno, rozbudowa  ul. Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno, budowa ścieżki rowerowej Maszewo Duże –Brwilno, rozbudowa drogi gminnej ul. Łącznej, budowa drogi publicznej w miejscowości Maszewo (jar), budowa dwóch odcinków dróg  wewnętrznych w miejscowości Maszewo (etap II).
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, radny Mariusz Downarowicz oraz sołtys Krzysztof Perkowski.
W dyskusji tematem wiodącym była budowa ulic, zwłaszcza ul. Makowej, Konwaliowej i Na Wzgórzu w Brwilnie. – Szanowni Państwo, nie będziemy budować ulic tam, gdzie nie ma budynków. Jeśli chodzi o ul. Makową, Konwaliową i Na Wzgórzu to, żeby rozwiązać problem tych ulic, najpierw musimy rozwiązać problem ul. Wiślanej, gdzie musi powstać kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wtedy zostanie rozwiązany problem odbioru deszczówki z tych ulic i będziemy mogli zabrać się za ich budowę - stwierdził Wójt Sławomir Wawrzyński.
Mieszkańcy wspomnieli również o konieczności dokończenia przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie Dużym.  Pojawiły się też pytania o przebudowę drogi wojewódzkiej 562. – Z tego, co wiemy, to trwa projektowanie przebudowy tej drogi. To będzie bardzo poważna i  kosztowna inwestycja. Z informacji przekazanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jej przebudowa planowana jest na lata 2024-2027 – mówił wójt.

spotkanie brwilno www