Aktualności

Wójt odebrał czek

Wójt Sławomir Wawrzyński odebrał symboliczny czek opiewający na 5 mln zł, przeznaczone na przebudowę ul. Łącznej. Czek wręczył wiceminister aktywów państwowych, Maciej Małecki, a pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
Przekazanie symbolicznych czeków odbyła się w Gąbinie. Oprócz czeku na 5 mln zł na ul. Łączną, wójt Sławomir Wawrzyński, jako członek zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, był jednym z odbierających czek na kolejne 5 mln zł, tym razem na zakup niskoemisyjnych autobusów i busów. Ten wniosek został złożony przez Związek Gmin Regionu Płockiego w imieniu czterech gmin z powiatu płockiego – Miasta i Gminy Gąbin, gmin Stara Biała, Nowy Duninów i Radzanowo.
- Pozyskanie pieniędzy na przebudowę ul. Łącznej to dla nas bardzo dobra informacja. To bardzo kosztowna inwestycja, a dzięki dofinansowaniu nie będziemy obciążać naszego budżetu. Zostanie w nim więcej pieniędzy na kolejne inwestycje. Mam nadzieję, że przebudowa ul. Łącznej rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja techniczna inwestycji – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Ulica Łączna jest jedną ze strategicznych dróg w naszej gminie. Łączy bowiem drogi wojewódzkie 559 i 562 oraz Maszewo Duże z Maszewem. Co prawda droga jest asfaltowa i nie jest w najgorszym stanie technicznym, ale asfalt został położono blisko 30 lat temu i ul. Łączna nie spełnia już dzisiejszych norm.
W ramach inwestycji na długości 1406 metrów pojawi się nowy asfalt. Ulica zostanie poszerzona do 5,5 metra. Pojawią się także dwa sięgacze z kostki betonowej (długości 252 m i 157 m i szerokości 5 m). Ponadto w ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik na długości 1406 m i szerokości 1,5 m oraz ścieżka rowerowa o długości 1406 m i szerokości 2 m. Dodatkowo zostaną wybudowane zjazdy na posesje oraz oświetlenie uliczne. W celu odwodnienia drogi zostaną wykonane skrzynki rozsączające oraz odwodnienie w postaci rowów.
Przebudowa ul. Łącznej ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników i rozwoju obszarów wiejskich naszej gminy. Inwestycja w zasadniczy sposób wzmocni potencjał rozwojowy miejscowości takich jak Maszewo Duże, Maszewo, Nowa Biała, Mańkowo, Brwilno. Poprawa powiązań infrastrukturalnych usprawni funkcjonowanie transportu publicznego, zwiększy możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów przyległych do drogi i pozwoli na efektywniejsze ich wykorzystanie.

czek laczna www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies