Aktualności

Fundusz sołecki na 2022 rok

Znane są propozycje sołectw dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2022 r. W naszej gminie sołectwa mają do rozdysponowania niebagatelną kwotę 960 846,15 zł. Propozycje sołectw muszą jeszcze zaakceptować radni podczas sesji, na której będą przyjmować budżet na 2022 r.
Zgodnie z przepisami sołtysi przekazali wójtowi, informację o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki (w formie wniosku o fundusz sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie¬go, protokołem i listą obecności z zebrania). Każde z 25 sołectw w naszej gminie ma do rozdysponowania od 19 276 zł do 65 789 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw zależą w dużej mierze od liczby mieszkańców, ale też nie mogą przekroczyć pewnej kwoty wynikającej ze wskaźników. W przypadku naszej gminy ta maksymalna kwota to 65 789 zł i mogą nią dysponować sołectwa Brwilno, Maszewo Duże i Nowe Proboszczewice.
Propozycje sołectw rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2022 r.:
BIAŁA - budowa oświetlenia ulicznego - 50 000 zł; rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej (na dz. o nr ewid. 15) - 14 275,85 zł
BRONOWO – KMIECE - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej (uporządkowanie terenu) - 28 223,48 zł
BRONOWO – ZALESIE - remont drogi gminnej Nr 291327W - 39 210 zł
BRWILNO - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - 50 000 zł; budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej - 15 789 zł
DZIARNOWO - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej (współfinansowanie) - 32 039,24 zł
KAMIONKI - zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 - 28 618,22 zł
KOBIERNIKI - zagospodarowania strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) - 28 947,16 zł
KOWALEWKO - remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała) - 25 131,40 zł
KRUSZCZEWO - wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej - 8 500 zł; opracowanie projektu budowy drogi gminnej (na dz. o nr ewid. 48) - 11 236,70 zł
MAŃKOWO - opracowanie dokumentacji budowy drogi (dz. o nr ewid. 67/17) - 20 000 zł; zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 (etap II) - 30 565,41 zł; montaż lampy oświetleniowej - 2 000 zł
MASZEWO - budowa oświetlenia ulicznego - 54 341,71 zł
MASZEWO DUŻE - opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (na dz. o nr ewid. 65/1) - 65 789 zł
MIŁODRÓŻ - montaż wiaty przystankowej - 6 000 zł; remont drogi gminnej (na dz. 34/4) - 13 276 zł
NOWA BIAŁA - opracowanie projektu budowy drogi (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4) - 22 499,77 zł; opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - 10 000 zł
NOWE DRAGANIE - budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 (współfinansowanie zadania) - 24 670,88 zł
NOWE PROBOSZCZEWICE - modernizacja terenu zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego - 65 789 zł
NOWE TRZEPOWO - budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 1+133 (współfinansowanie) - 36 183 zł
OGORZELICE - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (etap I) - 37 105 zł
SREBRNA - budowa oświetlenia ulicznego - 37 894,46 zł
STARA BIAŁA - przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 182/7, 182/8 (współfinansowanie zadania) - 39 276,03zł
STARE PROBOSZCZEWICE - budowa ulicy Spółdzielczej (współfinansowanie zadania) - 39 341 zł
TRZEBUŃ - remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W - 20 526,17 zł
ULASZEWO - budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej (na dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - 49 078,59 zł
WŁOCZEWO - remont drogi gminnej Nr 291315W (na dz. o nr ewid. 6) - 20 855,11 zł
WYSZYNA - opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki  na odcinku w miejscowości Wyszyna - 33 683,97 zł.

fundusz solecki www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies