Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

  • Drukuj

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 167/XVIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 15 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Stara Biała).

Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku” do Urzędu Gminy Stara Biała, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Adrian Portalski,
Urząd Gminy Stara Biała
tel. 24 366 87 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfZarządzenie Nr 64.2021841.54 KB
pdfWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego275.45 KB

docWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego158 KB

pdfWzór formularza naboru do komisji konkursowej147.5 KB

docWzór formularza naboru do komisji konkursowej46.5 KB