Aktualności

Spotkanie w Maszewie Dużym

Kwestia modernizacji drogi wojewódzkiej 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym, w dużym stopniu zdominowała rozmowę podczas spotkania dotyczącego rozwoju naszej gminy, na które we wtorek, 23 listopada zaprosił wójt do hali w Maszewie Dużym. Spotkanie skierowane było głównie do mieszkańców miejscowości Maszewo Duże, Nowa Biała i Mańkowo.
W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 mieszkańców z tego rejonu naszej gminy, w tym radni i sołtysi. Przybyła również Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała - Małgorzata Lewandowska i Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku - Lech Dąbrowski.
Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane we wspomnianych miejscowościach. Były to: budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże, budowa lub przebudowa ulic w Maszewie Dużym - Sosnowej, Morelowej, Agrestowej, Wesołej oraz fragmentu ul. Mickiewicza, Bukowej, Dębowej, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską w miejscowości Maszewo Duże, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże, wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała, budowa ul. Wspólnej w miejscowości Mańkowo, budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo. Natomiast inwestycje w realizacji to: budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej oraz powiatowej w miejscowościach Mańkowo i Srebrna, budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo, zagospodarowanie terenu na dz. nr ewid 120/1 w miejscowości Mańkowo (okolica pętli autobusowej).
Wójt poinformował, że na inwestycje w tym rejonie gminy wydano łącznie 13 894 447,80 zł. Mówiąc o wszystkich gminnych inwestycjach w latach 2018-2020 wójt zaznaczył, że wydano na nie łącznie 24 509 978,28 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Przedstawiając planowane w tym obszarze inwestycje wójt zaznaczył, że są to: budowa ścieżki rowerowej Maszewo Duże –Brwilno (1682 m), opracowanie projektu na budowę ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże wraz z infrastrukturą, opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Mańkowie, Maszewie Dużym i Nowej Białej (69 latarni).
Wójt przedstawił także koncepcję terenów mieszkaniowych w Maszewie Dużym. Chodzi o ok. 3 hektary terenów, które mamy po spółdzielni mieszkaniowej. Koncepcja zakłada m.in. zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego, a także budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. – To bardzo wstępna propozycja, ale przedstawiamy ją Państwu, bo chcemy poznać Państwa zdanie na ten temat. To jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tych terenów. Jak to ostatecznie będzie wyglądało to kwestia rozmów i opinii ze strony mieszkańców, radnych. Przedstawiamy tę koncepcję, bo chcielibyśmy, aby Państwo mogli się nad tym zastanowić i przedstawić swoje wnioski – mówił wójt.
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Jednym z punktów spotkania była rozmowa o modernizacji drogi wojewódzkiej 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym. Na spotkanie został zaproszony Tomasz Dąbrowski,  dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale z powodu choroby nie mógł przyjechać do Maszewa Dużego. Uczestniczył jednak w tym punkcie spotkania poprzez łącze internetowe. – Przepraszam za swoją nieobecność, ale jestem na L-4. Jeśli chodzi o drogę 559 to odbyliśmy z panem wójtem już kilkanaście spotkań od czasu, gdy pod koniec września byłem u Państwa na sesji Rady Gminy Stara Biała. Podczas tych spotkań podzieliliśmy się zadaniami i każda ze stron intensywnie je realizuje. Wszystko po to, aby dokumentacja była dobrze przygotowana i nie było problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Bardzo nam zależy, żeby w końcu załatwić sprawę drogi 559 – mówił Tomasz Dąbrowski.
Pytany, dlaczego tak długo ciągnie się sprawa modernizacji drogi, stwierdził, że to efekt m.in. zmian w prawie budowlanym, nowej formuły wydawania decyzji przez wojewodę czy zmiany podejścia służb wojewody do warunków technicznych projektu.
Na pytanie, kiedy w końcu zostanie przebudowana droga wojewódzka, Tomasz Dąbrowski odpowiedział, że i MZDW i gmina zrobią wszystko, aby do końca roku dokumentacja została złożona do wojewody. – Procedura u wojewody trwa kilka miesięcy, ale będziemy wspólnie się starać, aby ją przyspieszyć. Jeśli w pierwszym czy drugim kwartale 2022 r. otrzymamy ZRID, czyli zgodę na realizację inwestycji drogowej i nie będzie od niej odwołań, to w 2022 r. ogłosimy przetarg, a w 2023 r. chodnik powinien być gotowy. Na tę inwestycję mamy zabezpieczone środki finansowe i traktujemy ją w MZDW bardzo priorytetowo – zapewniał Tomasz Dąbrowski.
Mieszkańcy pytali także  dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy jest możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściu dla pieszych na ul. Lipnowskiej w okolicach szkoły i czy taka sygnalizacja mogłaby powstać jednocześnie z budową chodnika. – Rozumiem problem i jako MZDW jesteśmy za zwiększeniem bezpieczeństwa na tej ulicy. Ale do obecnej dokumentacji związanej z chodnikiem raczej nie da się wpleść sygnalizacji świetlnej, bo znowu wydłużyłoby to procedurę. Poprosiłbym o pismo do nas w tej sprawie i wtedy będziemy opracowywać dokumentację i realizować sygnalizację równolegle z chodnikiem. Powstanie sygnalizacji absolutnie jest możliwe – mówił Tomasz Dąbrowski.
Odnosząc się do kwestii drogi 559 Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, że bez wątpienia ta sprawa ciągnie się zbyt długo. – Pod tym względem macie Państwo absolutnie rację. Wszyscy mamy tzw. „kaca moralnego” w związku z tą drogą i czasem realizacji inwestycji. Ale proszę mi wierzyć, że robimy wszystko, aby ta sprawa została zakończona jak najszybciej. Wspólnie z MZDW staramy się, aby ten chodnik powstał w 2023 roku – mówił wójt.
Wśród pytań od uczestników spotkania pojawiły się też m.in. kwestie związane z przebiegiem przez teren naszej gminy kolejowej towarowej obwodnicy Płocka oraz spalarni śmieci Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku w miejscowości Kobierniki. – Jeśli chodzi o linię kolejową to jest niemal pewne, że nie będzie przebiegała przez naszą gminę. To wszystko jest na bardzo wstępnym etapie, podobnie jak kwestia gazowania odpadów, a nie spalania, w Kobiernikach. Jest podpisany list intencyjny między Miastem Płock, PGO i PKN Orlen na temat powstania tej instalacji, ale to tylko tyle – mówił wójt.

spotkanie maszewo www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies