Aktualności

Pętla, Laurowa i przejścia dla pieszych

Zakończyły się roboty budowlane przy pętli autobusowej w Mańkowie i ul. Laurowej w Brwilnie. Ostatnie prace wykonano przy budowie dwóch przejść dla pieszych w Nowej Białej. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 1,16 mln zł.
Najdroższą inwestycją, która pochłonęła 774,9 tys. zł, była przebudowa ul. Laurowej w Brwilnie. Prace obejmowały przebudowę ulicy o długości 455,3 m, szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.
W Mańkowie zbudowana została pętla autobusowa. W ramach inwestycji powstała pętli autobusowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 70 m i szerokości 6 m oraz poszerzona została jezdnia pętli autobusowej o szerokości 3 m z nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto zbudowano chodniki z kostki betonowej, peron przystankowy oraz odwodnienie. Inwestycja kosztowała 320 254,07 zł. Oprócz tego w pobliżu pętli powstała niewielka siłownia zewnętrza. Koszt tego przedsięwzięcia to 16 912,50 zł.
W Nowej Białej, przy nowym placu zabaw, zakończyły się prace związane z budową dwóch przejść dla pieszych. Koszt inwestycji to 52 tys. zł. Gmina uzyskała na nią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przejścia dla Pieszych, w wysokości 41,6 tys. zł.

petla www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies