Aktualności

Nowe stypendia i nagrody

Do 500 zł stypendium albo do 1000 zł specjalnej nagrody będzie mógł otrzymać sportowiec lub trener z terenu naszej gminy. Uchwałę ustanawiającą stypendia sportowe i nagrody, podjęli radni na ostatniej sesji Rady Gminy Stara Biała. To nowa forma wsparcia naszych sportowców.
W przypadku stypendiów mogą je otrzymać sportowcy, którzy nie ukończyli 21 lat, mieszkają na terenie naszej gminy lub są w klubie działającym na terenie gminy. Stypendium może sięgnąć 500 zł i będzie wypłacana co miesiąc przez rok.
Kryterium przyznania stypendium są osiągnięte wyniki sportowe. To np. udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, miejsca 1-32 w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy (w tym osób niepełnosprawnych), miejsca 1-8 w Mistrzostwach Polski, miejsca 1-3 w mistrzostwach województwa stanowiących eliminacje do MP oraz Pucharze Polski, w przypadku dyscyplin nieolimpijskich miejsca 1-8 w oficjalnych Mistrzostwach Świata i Europy oraz Pucharze Świata i Europy danej międzynarodowej federacji sportu, miejsce 1-3 w oficjalnych Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski danej krajowej federacji sportu lub ogólnopolskiego związku sportowego.
Natomiast jednorazowe nagrody do 1000 zł mogą otrzymać zarówno zawodnicy jak i trenerzy oraz działacze zasłużeni w osiąganiu wyników sportowych. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. Nagrody mogą być przyznane osobom zamieszkałym na terenie gminy lub zrzeszonym albo udzielającym się w klubach sportowych mających swoją siedzibę w naszej gminie oraz jednocześnie prowadzących szkolenie sportowe na terenie gminy, pracującym w placówkach oświatowych Gminy Stara Biała lub współpracującym z nimi, pracującym lub współpracującym z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stara Biała, w szczególności promującymi kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.
- Te stypendia i nagrody mają być wyrazem uznania za ciężką pracę, być też motywacją do doskonalenia swoich umiejętności, a także zachętą dla innych do aktywności sportowej – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.

stypendia sportowe www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies