Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. Wszystko wydarzyło się w środę, 22 czerwca, na XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała.
Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2021 rok (dostępny tutaj) i związane z tym udzielenie wójtowi wotum zaufania oraz uchwały w sprawie udzielania wójtowi absolutorium, był najważniejszymi punktami obrad XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała.
Kwestie związane z raportem i absolutorium radni przedyskutowali podczas posiedzeń komisji, więc na sesji ograniczyli się przede wszystkim do głosowania. I cała 15 radnych była zgodna co do udzielania wójtowi wotum zaufania i absolutorium. – Gratuluję panu wójtowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium. To ważne decyzje Rady Gminy. Chociaż czasami są między nami różnice zdań to udaje nam się dojść do kompromisu i iść naprzód dla dobra mieszkańców naszej gminy – mówiła przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska.
Wójt Sławomir Wawrzyński podziękował za udzielenie wotum zaufania i absolutorium oraz za współpracę z radnymi. – Bez wspólnych decyzji nie udałoby się nam realizować zadań tak ważnych dla naszej małej Ojczyzny – stwierdził.
Natomiast w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, wójt poinformował radnych o dotacji z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 174 tys. zł na budowę ul. Polnej w Nowych Proboszczewicach oraz o dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamionki.
Radni zdecydowali także o zmianach w budżecie na 2022 r. Zgodzili się m.in. na zwiększenie o 360 tys. zł wydatków dla jednostek oświatowych. To zwiększenie o 130 tys. zł środków dla SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym, które przeznaczone są za zakup 31 komputerów. A także na przeznaczenie pieniędzy na remonty nawierzchni placów zabaw przy SP w Starych Proboszczewicach (szacowany koszt ok. 150 tys. zł ) oraz przy SP im. Jana Pawła II w Starej Białej (szacowany koszt ok. 80 tys. zł).

sesja nr 33 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies