Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

XVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020. pobierz plik (4340kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2013. pobierz plik (3216kB)
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok. pobierz plik (1395kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. pobierz plik (227kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych. pobierz plik (404kB)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies