Aktualności

Informacja o projekcie "Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie"

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności - Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Informacja o realizacji projektu "Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Stara Biała we wrześniu 2011 roku rozpoczęła realizację projektu "Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Całkowita wartość projektu wynosi: 699 984,00 zł.

 1. Środki pochodzące z Unii Europejskiej: 594 986,40 zł
  stanowią 85% wartości projektu
 2. Środki pochodzące z budżetu krajowego 94 497,84 zł.
  stanowi 13,50% wartości projektu
 3. Środki pochodzące z budżetu gminy 10 499,76 zł.
  stanowią 1,50% wartości projektu

Projekt "Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie" realizowany jest przez:

 1. Samorządowe przedszkole w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała
 2. Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.08.2013

Cel główny projektu: jest objęcie do końca 2013 roku opieką przedszkolną 131 dzieci z obszaru gminy Stara Biała.

Cele szczegółowe projektu:

 1. objęcie opieką przedszkolną 3 dzieci niepełnosprawnych z obszaru gminy do 2013 roku,
 2. zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych o 60 miejsc do 2013 roku,
 3. zapewnienie dostępu do opieki psychologicznej i logopedycznej 60 dzieciom w wieku przedszkolnym na terenie gminy do 2013 roku.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 60 dzieci w wieku 3-5 lat z obszaru gminy Stara Biała oraz 60 rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną.

Włączenie rodziców do projektu wynika z konieczności edukacji rodziców dzieci, ponieważ do rodzina jest odpowiedzialna za stwarzanie warunków i wspieranie pełnego rozwoju dziecka.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies