Aktualności

Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

  • Drukuj

Zarząd Koła Łowieckiego "WISŁA" w Płocku informuje mieszkańców miejscowości: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Kobierniki, Kowalewko, Maszewo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała, Stara Biała, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna, że uprawnionym do przyjmowania zgłoszeń do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego nr 252 jest Koło Łowieckie WISŁA w Płocku: Nowe Miszewo, ul. Kalinowa 24, 09-470 Bodzanów tel. 0 510 191 032.

Powyższe wynika z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272).

Zainteresowani właściciele lub posiadacze gruntów, na których wystąpiła szkoda, zgłaszają szkodę w formie pisemnej do dzierżawcy obwodu łowieckiego Nr 252 w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia na ww. adres Koła, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z podaniem liczby uszkodzonych drzew (§ 1 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Ponadto informujemy, że o terminie planowanego sprzętu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego pisemnie w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem (§ 4 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Odszkodowania będą wypłacane przez Koło Łowieckie "WISŁA" w terminie trzydziestu dni licząc od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (§ 6 ww. rozporządzenia).