Aktualności

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Urząd Gminy Stara Biała zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości niezabudowanych, na których powstają odpady komunalne o umieszczenie na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Firma wywozowa wyposaża w pojemniki oraz odbiera odpady z nieruchomości na podstawie wykazu złożonych deklaracji, zawierającego adresy nieruchomości (ulica, numer domu).

Brak umieszczonego w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości może być przyczyną trudności w dostarczeniu pojemnika oraz odbioru Państwa odpadów.

Zgodnie z rozdziałem 8a „Ewidencja miejscowości, ulic i adresów” Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości powinna być umieszczona w widocznym miejscu (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

W miejscowościach posiadających ulice na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy, a w miejscowościach bez ulic albo posiadających ulice bez nazw - nazwa miejscowości.

W przypadku, gdy nieruchomości nie ma ustalonego numeru porządkowego należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy o jego ustalenie.

Właściciel lub zarządca nieruchomości są obowiązani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić (na budynku lub ogrodzeniu) w widocznym miejscu tabliczkę z wyraźnym numerem nieruchomości.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies