Aktualności

Kolejna schetynówka w gminie Stara Biała

Narodowy Program Przebudowa Dróg Lokalnych

W dniu 10.09.2013 r. Gmina Stara Biała podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”.

Obecnie trwają prace związane z budową dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 6824 m dróg o nawierzchni bitumicznej, 546,2 m ścieżki rowerowej, 586,0 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową sieci teletechnicznej. Całkowity koszt inwestycji – 7 014 710,42 zł. Inwestycja dofinansowywana jest z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (zgodnie z umową Nr NPPDL/II/40/2013 z dnia 10.09.2013 r.) oraz ze środków partnera zadania - Powiatu Płockiego w wysokości 10 000,00 zł (zgodnie z umową partnerską Nr 4/2012 z dnia 26.09.2012 r.). Planowany termin zakończenia zadania koniec listopada 2013 roku.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies