Aktualności

Umowa na dofinasowanie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej podpisana

24 września 2013 r. Gmina Stara Biała podpisała Umowę o przyznanie pomocy dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu wskazanym we wniosku jest „poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, co wyeliminuje ograniczenia wynikające z braku dobrej jakości wody pitnej oraz likwidacja szamb co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców oraz stworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw”.

Wartość dofinansowania operacji stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje budowę ok. 4, 36 km sieci wodociągowej oraz ok. 2, 1 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Ludwikowo, Brwilno, Maszewo Duże, Nowa Biała, Nowe Proboszczewice.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I zrealizowano w 2012 roku natomiast zakończenie etapu II zaplanowano na połowę grudnia 2013 roku.

Unia EuropejskaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies