Aktualności

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj

Wójt Gminy Stara Biała informuje, że: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała, dofinansowano przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 27970,27 zł”

www.wfosigw.pl www.nfosigw.gov.pl