Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

zud-artykul-minZimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym 2013/2014 dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według V i VI standardu utrzymania przyjętego jak dla dróg powiatowych.

 1. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni twardej bitumicznej, betonowej lub z prefabrykatów betonowych 35,223 km utrzymywane będą według V standardu.
 2. Pozostałe drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej ulepszonej o łącznej długości 201,266 km, w tym osiedlowe, utrzymywane będą według VI standardu.
 3. Nie przewiduje się posypywania śliskości zimowej na drogach o nawierzchni gruntowej ulepszonej.
 4. Nie przewiduje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Praca podjęta będzie na wezwanie po ustaniu opadów śniegu lub po wystąpieniu gołoledzi. Nie przewiduje się działań zapobiegawczych.

W Urzędzie Gminy Stara Biała prowadzone są dyżury w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, w środy od 8:00 do 16:00 pod nr tel. (24) 366-87-26.

W sezonie zimowym 2013/2014 zarządca dróg gminnych i wewnętrznych dysponuje:

 • 1 pługiem lekkim jednostronnym na samochodzie marki Star,
 • 2 pługami lekkimi jednostronnie montowanymi na koparko – ładowarkach budowlanych,
 • 1 pługiem średnim montowanym na koparko – ładowarce budowlanej,
 • 3 pługami średnimi dwustronnymi montowanymi na ciągnikach rolniczych o mocy pow. 80 KM,
 • 1 pługiem średnim dwustronnym montowanym na samochodzie o ładowności 12Mg,
 • 1 piaskarką typu P-1 (ładowność 5t) zamontowaną na samochodzie marki Star.

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński - tel. (24) 366-87-10 lub 601 278 891 oraz pracownicy: Jan Ropiak, Ewa Świtalska - tel. (24) 366-87-26 lub 605 200 120.

Pliki do pobrania

pdf Kategorie dróg publicznych występujących na terenie gminy Stara Biała

pdfWykaz dróg, którymi zarządza Wójt Gminy Stara Biała do odśnieżania i posypywania w sezonie zimowym 2013/2014

pdfStandardy zimowego utrzymania dróg, jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Stara Biała

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies