Aktualności

Program działań na OSN - szkolenia

osn 2014Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku zaprasza rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarze szczególnie narażonym (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na szkolenia, podczas których zostanie omówiony „Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”.

Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego (OSN) „Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 20.05.2013 r., poz. 1992 i Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31.05.2013 r., poz. 6186) w Gminie Stara Biała miejscowościami objętymi zakresem obowiązywania ww. Programu są: Biała, Nowe Bronowo, Bronowo Kmiece, Bronowo – Zalesie, Nowe Draganie, Stare Draganie, Dziarnowo, Kowalewko, Kruszczewo, Mańkowo, Ogorzelice, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Srebrna i Nowe Trzepowo.

Plik do pobrania

pdfHarmonogram szkoleń.pdf

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies