Aktualności

Przeżyjcie ze mną kolejne 100 lat

Setne Urodziny to niezwykły jubileusz skłaniający do zadumy i przemyśleń. To okazja by pokłonić się historii 100 lat życia wypełnionego codziennymi radościami i troskami, pracą i poświęceniem dla dobra rodziny.

19 stycznia 2014 roku Jubileusz Setnych Urodzin obchodził mieszkaniec Brwilna Pan Edward Lipiński. Urodził się we wsi Lubaty, gmina Baruchowo na Kujawach jako jedno z dziesięciorga dzieci Tomasza i Wiktorii Lipińskich.

W 1937 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w 31 Pułku Artylerii w Toruniu. Pełnił tam funkcję łącznościowca. W 1938 uczestniczył przez 6 tygodni w walkach o odzyskanie Zaolzia. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie kraju. Znając dobrze okolice Włocławka i Gostynina przeprowadził dywizję wojska polskiego na odsiecz broniącej się Warszawie. Po kapitulacji Warszawy został rozbrojony i wrócił do domu. W niedługim czasie skierowano go do pracy w niemieckich zakładach w Gdyni, skąd został wzięty na okopy, ponieważ zbliżał się front radziecki.

Po II wojnie przybył do Brwilna, gdzie mieszkał jego brat. Tu poznał swoją przyszłą żonę Janinę i założył rodzinę. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci: 2 synów i córki. Utrzymywali się ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Od 1964 roku, tj. po śmierci żony Pan Edward sam zajmował się gospodarstwem, domem i wychowywaniem dzieci. Od wielu lat mieszka z córką Barbarą. Doczekał się trzech wnuczek i dwójki prawnuków. W dniu setnych urodzin Jubilata w zabytkowym kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie odbyła się msza dziękczynna w jego intencji odprawiona przez proboszcza ks. kan. Henryka Lipkę i księdza Michała Zadwornego. Podczas mszy proboszcz odczytał życzenia od biskupa płockiego Piotra Libery z udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa.

20 stycznia 2014 roku Seniora odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Stara Biała - wójt gminy Sławomir Wawrzyński w towarzystwie przewodniczącego rady gminy Jana Wrześniewskiego, radnego Brwilna Mariusza Downarowicza i kierownika urzędu stanu cywilnego Barbary Kalinowskiej. Wszyscy złożyli Zacnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha i życzliwości ze strony najbliższych. Wójt podkreślił, jak ważna jest rodzina i osoby sprawujące opiekę nad starszym człowiekiem. Dzięki ich trosce, życzliwości i miłości do ojca, dziadka i pradziadka Pan Edward otoczony jest należytą opieką, cieszy się jeszcze dobrym zdrowiem i zaskakuje dobrą pamięcią. Wszyscy goście z podziwem słuchali, gdy recytował długi wiersz Adama Mickiewicza „Powrót taty”. Jak sam stwierdził: - Nie ma recepty na długowieczność, a to, że dane mu jest żyć tak długo zawdzięcza Bogu i rodzinie. U Jubilata gościł również kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Radosław Lewandowski, który odczytał życzenia od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz przedstawiciele placówki terenowej KRUS w Płocku - kierownik Jarosław Mioduski i Henryka Jankowska, wręczając list gratulacyjny od Prezesa z wiadomością o przyznaniu świadczenia honorowego.

Atmosfera spotkania wprawiła Jubilata w dobry nastrój. Był pogodny, wzruszony i zapewne szczęśliwy. Chętnie wracał do wspomnień sprzed lat. Dopełnieniem spotkania był toast i urodzinowy tort. Wszyscy goście życzyli Dostojnemu Jubilatowi, aby nadal cieszył się dobrym zdrowiem i szczęściem rodzinnym przez kolejne lata swojego życia.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies