Aktualności

Chroń swoje dane osobowe i dokumenty!

  • Drukuj

wykrzywnikW związku z coraz częstszymi sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie ochrony swoich danych osobowych informujemy o konieczności szczególnej dbałości o własne dane i dokumenty tożsamości.

Dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może sprawić sporo kłopotów. Duża część wyłudzeń jest następstwem kradzieży danych osobowych pochodzących z informacji zamieszczonych w dowodach osobistych. Wykorzystanie danych osobowych w nich zawartych skutkuje często otrzymywaniem wezwań do zapłaty za usługi i towary, z których nigdy nie korzystaliśmy lub kredytu, o który nigdy nie składaliśmy wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego (zagubienia, kradzieży) na terenie kraju należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym urzędzie miasta czy gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicą - w polskim konsulacie.

Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa jego posiadaczowi, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku.