Aktualności

Spółki wodne – wyniki konsultacji społecznych

  • Drukuj

konsultacje-2013Urząd Gminy Stara Biała informuje, iż 27 marca 2014 roku o godz. 10:00 odbyło się otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Wszystkie informacje w załączonych dokumentach.

pdfInformacja o wynikach konsultacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania opinii i uwag w zakresie treści projektu „ Uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”

pdfLista obecności