Aktualności

Nowe zasady zbiórek publicznych

  • Drukuj

Od 18 lipca 2014 r. na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba urzędowej zgody. To współobywatele decydują o tym, czy cel zbiórki wart jest wsparcia.

Jeśli chcecie Państwo zebrać pieniądze poprzez przelewy na konto albo w inny elektroniczny sposób (np. SMS charytatywne) – niepotrzebne są dodatkowe zgłoszenia lub pozwolenia.

Jeśli chcecie Państwo zbierać pieniądze w gotówce do puszki czy skarbony, albo dary rzeczowe – wystarczy taką zbiórkę zgłosić na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PL, a później na tym portalu zamieścić sprawozdanie – po to, by inni mogli się o zbiórce dowiedzieć.

Zbiórkę można zgłosić przez internet albo wysyłając formularz poczta do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. W ciągu max. 3 lub 7 dni (odpowiednio dla zgłoszeń elektronicznych i papierowych) zgłoszenie pojawi się na portalu – wtedy można zacząć zbiórkę. Do elektronicznego zgłoszenia zbiórki wystarczy profil zaufany ePUAP.

Zbiórkę gotówki lub darów zgłaszać mogą organizacje, fundacje, stowarzyszenia – podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby.

Cel zbiórki musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem mogą być np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, wpieranie nauki, kultury, ekologii i inne.

Więcej – mac.gov.pl/zbiorki

Nowe zasady zbiórek publicznych