Aktualności

Praca w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach

Praca w Przedszkolu w Nowych ProboszczewicachUprzejmie informujemy, że poszukuje się pracowników do nowo tworzonego Przedszkola w Nowych Proboszczewicach przy ul. Floriańskiej 20, na niżej wymienione stanowiska pracy:

 1. nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 2. pomoc nauczyciela,
 3. sekretarka,
 4. intendent,
 5. konserwator,
 6. kucharz,
 7. pomoc kucharza.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowiskach proszone są o składanie ofert , które powinny zawierać:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej oraz podaniem stanowiska pracy, o które kandydat się ubiega,
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru do pracy – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Biała, pok. 18 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na stanowisko pracy w przedszkolu”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. włącznie.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu.

Dokumenty złożone wcześniej do Urzędu Gminy lub Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach w sprawie pracy w Przedszkolu nie będą brane pod uwagę.

Wybrane osoby zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies