Aktualności

Konsultacje społeczne - OFAP

  • Drukuj

UE logo minDo dnia 31.03.2015 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu Strategii zintegrowanego rozwoju OFAP opracowanego dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Strategia została opracowana w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Więcej informacji na stronie lidera projektu – Związku Gmin Regionu Płockiego.