Aktualności

Odpadowy kwestionariusz konsultacyjny ZGRP

  • Drukuj

odpady-minUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Biała.

W tym celu, aby zasięgnąć opinii mieszkańców na Portalu Odpadowym Związku Gmin Regionu Płockiego zamieszczony został Kwestionariusz Konsultacyjny. Niniejszy kwestionariusz pozwoli na wypowiedzenie się mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.