Aktualności

Wybory prezydenckie 2015 druga tura – kalendarium

urna-wyborczaDruga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 24 maja 2015 r.. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7.00 do 21.00. Głosować będziemy w tych samych lokalach wyborczych, co podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Głosowanie korespondencyjnie – zgłoszenie do 14 maja

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Stara Biała, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Gminy Stara Biała. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie podczas wizyty w Urzędzie lub telefonicznie (24) 366 87 23, pisemnie, telefaksem (24) 365 61 65 lub w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Udostępnienie spisów wyborców – wnioski do 18 maja

Do 18 maja każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Stara Biała czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Dopisanie do spisu wyborców– wnioski do 19 maja

Jeżeli chcemy w drugiej turze głosować w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zameldowania, np. w miejscu pobytu czasowego, należy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie Gminy właściwym dla aktualnego miejsca przebywania. Uwaga – osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania- wnioski do 22 maja

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (24 365 61 65) lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga, jeżeli ktoś pobrał zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą wyborów, to wówczas otrzymał również zaświadczenie na drugą turę.

Kalendarium – druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. 14 maja - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. 18 maja - złożenie wniosku o udostępnienie spisów wyborców,
 3. 18 maja - złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 4. 19 maja - złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców,
 5. 22 maja - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, głosowania korespondencyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pokój nr 21 oraz pod numerami telefonów: (24) 366 87 23; (24) 366 87 19 lub w formie elektronicznej e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej na stronie prezydent2015.pkw.gov.pl.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies