Aktualności

Konsultacje społeczne

konsultacjeWójt Gminy Stara Biała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Stara Biała” celem skierowania do konsultacji społecznych. Projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Stara Biała” wyłożony jest do wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.starabiala.pl.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27.08.2015 r. do 16.09.2015 r. do godziny 16:00.

Uwagi, sugestie, propozycje zmian wraz z uzasadnieniem należy składać na formularzu konsultacyjnym. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stara Biała.

Pliki do pobrania:

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała.pdf110.89 KB

pdfProjekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Biała.pdf225.92 KB

docFormularz konsultacyjny.doc30.5 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies